Działalność medyczno-usługowa

Chirurgia zaćmy - wprowadzenie jako jeden z pierwszych ośrodków w Polsce metody fakoemulsyfikacji do rutynowego stosowania w chirurgii zaćmy.


Rutynowe wykonywanie przeszczepów rogówki oraz błony owodniowej realizowane dzięki zorganizowaniu pierwszego w Polsce Banku Tkanek Oka dostarczającego około 400 rogówek rocznie, a także tkankę twardówkową i błonę owodniową.


Wprowadzenie zaawansowanych metod chirurgii szklistkowo-siatkówkowej z zastosowaniem płynów perfluorokarbonowych, oleju silikonowego oraz barwników.


Diagnostyka i terapia jaskry realizowana w oparciu o Ośrodek Leczenia Jaskier i Zespołu Pseudoeksfoliacji zorganizowany we współpracy naukowej z Kliniką Okulistyczną w Erlangen, Niemcy.


Laseroterapia z zastosowaniem lasera diodowego, argonowego i Nd:YAG


Wszczepianie protez rogówkowych we współpracy z Instytutem Fiłatowa, Odessa, Ukraina.


Zaawansowane metody operacji zeza (również zezy porażenne) z zastosowaniem szwów regulowanych.


Terapia z zastosowaniem przeciwciał przeciwko śródbłonkowym czynnikom wzrostu naczyń.


Obecnie w  Klinice Okulistyki liczba chorych hospitalizowanych wynosi ponad 8000 rocznie, a odsetek leczonych operacyjnie przekracza 95%. Blisko 100%  z około 3500 operacji zaćmy przeprowadza się metodą fakoemulsyfikacji. Ponadto rocznie wykonuje się po kilkaset witrektomii i operacji przeciwjaskrowych, kilkadziesiąt przeszczepów rogówki oraz wiele przeszczepów błony owodniowej i operacji rekonstrukcyjnych powierzchni oka.

W ogólnopolskich rankingach organizowanych przez redakcje m.in. Newsweeka i Wprost Klinika w ostatnich latach zajmowała miejsca od 2 do 4.

Działalność -> Działalność medyczno-usługowa