Działalność dydaktyczno-naukowa

Katedra posiada salę wykładową na 120 miejsc. Prowadzi szkolenie studentów IV r. Wydziału Stomatologii (7 semestr) oraz VI r. Wydziału Lekarskiego (12 semestr), którego celem jest zapoznanie studentów z zasadniczymi problemami okulistycznymi szczególnie istotnymi w praktyce lekarza ogólnego/rodzinnego. W 1999 r rozpoczęto kształcenie studentów zagranicznych w zakresie okulistyki.


Klinika jest akredytowanym ośrodkiem do prowadzenia specjalizacji z okulistyki w/g nowego programu. W latach 1998-99 dwukrotnie organizowano ogólnopolskie kursy atestacyjne dla lekarzy przystępujących do egzaminu specjalizacyjnego II° z okulistyki.


Od 1992 r przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe (opiekun prof. T. Żarnowski).


Do 2009 r prof. Zagórski był koordynatorem egzaminów testowych organizowanych przez Międzynarodową Radę Okulistyki w Polsce (zakres podstawowy) oraz na terenie Europy Środkowo-Wschodniej (zakres kliniczny), natomiast od 2010 r. koordynatorem egzaminów testowych jest prof. T. Żarnowski. Ośrodek uczestniczy w programie szkoleniowo-stypendialnym Międzynarodowej Rady Okulistyki przyjmując stypendystów z zagranicy.

Działalność -> Działalność dydaktyczno-naukowa