Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa:


Neuroprotekcja

Innowacje w chirurgii jaskry

Najnowsze techniki chirurgii witreoretinalnej

Chromowitrektomia

Nowe strategie perymetryczne

Genetyka molekularna

Patologia oka

Proliferacja tkanek oka in vitro (śródbłonek rogówki i naczyń, nabłonek torebki soczewki, hodowla komórek rąbka rogówki)

Zjawisko apoptozy w modelach doświadczalnego uszkodzenia siatkówki

Keratoplastyka i amniotransplantacja doświadczalnaZagraniczne kontakty naukowe:


W latach 1992-2009 w Klinice zorganizowano kilkadziesiąt kursów i konferencji z udziałem wybitnych gości z kraju i z zagranicy reprezentujących wszystkie kontynenty.

Klinika współpracuje m.in. z Instytutem im. Fiłatowa w Odessie (keratoprotezowanie), Kliniką Okulistyczną Uniwersytetu w Aarhus w Danii (bank tkanek oka), Kliniką Okulistyczną w Erlangen (jaskra, patologia okulistyczna, neuroprotekcja), Kliniką Uniwesytecką we Frankfurcie n. Menem (witrektomia), Kliniką Okulistyczną w Tybindze (neuroprotekcja, elektrofizjologia, perymetria), Szpitalem Santa Maria delle Croci, Ravenna, Włochy (dr Cesare Forlini),  Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku, Oddziałem Okulistyki Uniwersytetu w Alabamie, School of Medicine w Birmingham, USA (Prof. Ferenc Kuhn)

Pracownicy Kliniki są członkami licznych zagranicznych towarzystw naukowych:

American Academy of Ophthalmology, Association for Research in Vision and Ophthalmology, Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego, Francuskiego Towarzystwa Okulistycznego, European Society for Vision and Eye Research.

Wielu pracowników Kliniki odwiedzało renomowane osrodki okulistyczne jako stypendyści m.in. prestiżowych: British Council i Fundacji Batorego (Prof. Żarnowski), KAAD (Doc. Mackiewicz), DOG, NATO oraz Marii Curie Fellowship (Doc. Rejdak). Obecni doktoranci Kliniki współpracują z Kliniką w Tybindze (Prof. Zrenner) w ramach Fundacji Kerstan (Dr Chorągiewicz, Dr Łekawa, Dr Baryluk)

Prof. Zagórski jest ponadto członkiem European Ophthalmic Pathology Society (liczba członków ograniczona do 35) oraz reprezentuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej w Międzynarodowej Radzie Okulistyki, pełniącej funkcję Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Okulistycznych. Bierze on udział w szeregu programów Rady, w tym opracowującej programy i standardy szkoleniowe. W roku 2003 prof. Zagórski został wybrany członkiem prestiżowej Międzynarodowej Akademii Okulistycznej (Academia Ophthalmologica Internationalis) skupiającej do 60 wybitnych przedstawicieli z całego świata. Jest on jedynym i pierwszym od czasu prof. Krwawicza, Polakiem i jednym z trzech przedstawicieli krajów Europy Środkowo-Wschodniej.


Wybitni zagraniczni okuliści współpracujący z Kliniką:

Dr Cesare Forlini - Ravenna, Włochy

Prof. dr hab. med. Anselm Juenemann - Erlangen, Niemcy

Prof. dr hab. med. Frank Koch - Frankfurt n. Menem, Niemcy

Prof. dr hab. med. Ferenc Kuhn - Birmingham, USA

Prof. dr hab. med. Eberhard Zrenner - Tybinga, NiemcyOrganizacja zjazdów międzynarodowych


Katedra zorganizowała szereg konferencji naukowych, w tym Europejską Konferencję Rogówkową w roku 1995, I Polsko-Ukraińską Konferencję Okulistyczną w 1997r, Międzynarodową Konferencję „Okulistyka w Europie Środkowo-Wschodniej” z udziałem przedstawicieli WHO i innych międzynarodowych organizacji w roku 1997, międzynarodową konferencję nt. jaskry i zespołu pseudoeksfoliacji w roku 1999, międzynarodową  konferencję nt. zastosowania błony owodniowej w okulistyce w roku 2000, Europejską Konferencję Patologii Oka w roku 2002. W roku 2003 w Lublinie z okazji wręczenia 4 Złotego Medalu Tadeusza Krwawicza Prof. Stephenowi Drance z Kanady odbyło się Międzynarodowe Sympozjum ”Wczesne rozpoznawanie jaskry. Perymetria.”


Tematyka aktualnie prowadzonych badań


Stosowane techniki badawcze


Badania kliniczne, hodowle komórkowe (śródbłonek naczyń naczyniówki), badania eksperymentalne na zwierzętach, badania anatomopatologiczne, badania genetyczne (zwyrodnienie barwnikowe siatkówki i jaskra), badania mikrobiologiczne – zastosowanie PCR do diagnostyki schorzeń rogówki i spojówki, badania biochemiczne (tlenek azotu i wolne rodniki), badania angiograficzne, tyndalometria laserowa, wideokeratografia, mikroskopia śródbłonkowa, pachymetria, perymetria statyczna, automatyczna perymetria kinetyczna, optyczna kocherentna tomografia siatkówki


W dniach 27-28.08.2010 r. planowany jest kurs urazów oka z udziałem wykładowców z kraju i zagranicy.

Działalność -> Działalność naukowo-badawcza