Bank tkanek oka

Idea powstania Banku Tkanek Oka SPSK Nr.1 w Lublinie była zapoczątkowana przez prof. dr hab. n. med.  Zbigniewa Zagórskiego, kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki AM w Lublinie.

Organizację Banku Tkanek Oka rozpoczęto w 1994 r. przy współpracy SPSK Nr 1, Fundacji im. prof. Krwawicza oraz Międzynarodowej Federacji Banków Ocznych (IFETB), ale zabiegi przeszczepiania rogówek w I Klinice Okulistyki były wykonywane już w latach 1992-1993. Natomiast w strukturze Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie Bank istnieje od 8 grudnia 1994 r.


Nadzór merytoryczny nad pracą Banku był sprawowany przez prof. Zbigniewa Zagórskiego. Jego pierwszym kierownikiem była mgr biologii Daniela Durakiewicz, natomiast obecnie kierownictwo Banku sprawuje mgr inż. Grażyna Płaszczewska, która od początku jego działalności była technikiem oraz współuczestniczyła w jego organizacji. W Banku zatrudnionych jest 2 lekarzy okulistów pełniących funkcję doradców medycznych: dr n. med. Agnieszka Kudasiewicz – Kardaszewska i dr n. med. Beata Rymgayłło – Jankowska oraz 4 techników pobierających i przygotowujących tkanki: mgr Łukasz Harcej, mgr Agnieszka Kowalik, mgr Monika Skowronek, mgr Marta Stępniak oraz st. piel. Alina Wojnar.


Wśród głównych zadań Banku Tkanek Oka należy wymienić:

- pozyskiwanie tkanek oka od dawców

- pozyskiwanie błony owodniowej

- przygotowanie uzyskanych tkanek do celów transplantacyjnych

  1. -dystrybucja przygotowanych tkanek


Do przeszczepów przygotowywane są najwyższej jakości tkanki, według światowych i europejskich standardów.


Bank Tkanek Oka prowadzi również działalność naukowo-badawczą: udostępniając do badań
tkanki niekwalifikujące się do przeszczepu oraz współpracując w realizacji licznych projektów badawczo – naukowych, m.in. opracowanie modelu sztucznej spojówki metodą hodowli komórkowej i tkankowej, czy poszukiwanie nowych metod pozyskiwania i przygotowywania materiału (rogówek) do celów transplantacyjnych tj. hodowla tkankowa rogówek. Prężna działalność naukowa skutkuje licznymi publikacjami (publikacje.doc).


Pracownicy Banku biorą również czynny udział w konferencjach i kongresach naukowych w kraju i zagranicą, co skutkuje dużą liczbą doniesień zjazdowych (konferencje.doc).


Jako członek komitetu organizacyjnego wykazuje się działalnością organizacyjną na rzecz Akademii Medycznej w Lublinie oraz Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek (lista.doc).

W 2000 r. został wyróżniony nagrodą JM Rektora Akademii Medycznej w Lublinie za osiągnięcia dydaktyczne.


Bank jest członkiem prestiżowych organizacji i stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek oraz Europejskiej Federacji Banków Ocznych (European Eye Bank Association – EEBA), jak również współpracuje z licznymi ośrodkami i bankami tkanek w kraju i zagranicą.


Bank Tkanek Oka jest przystosowany do wytycznych Dyrektywy Unijnej nr 2004/23/EC z 31 marca 2004 r., dotyczących jakości i bezpieczeństwa wszystkich procedur związanych z bankowaniem tkanek.


Planowanym kierunkiem rozwoju jest nawiązanie współpracy z ośrodkami w Skandynawii oraz przygotowywanie tkanek do przeszczepów warstwowych.

 

O Klinice -> Struktura Kliniki -> Bank tkanek oka