O Klinice

W skład naszej Kliniki wchodzi 5 oddziałów o łącznej liczbie 95 łóżek.

Wykonujemy około 40 000 porad ambulatoryjnych rocznie. Za leczenie ambulatoryjne odpowiedzialnych jest 5 poradni: ogólna, siatkówkowa, jaskrowa, zapalenia błony naczyniowej oraz dziecięca, w których leczymy szerokie spektrum chorób okulistycznych ze szczególnym naciskiem na ciężkie schorzenia wymagające wysokospecjalistycznego leczenia.

Nasza Izba Przyjęć świadczy 24 godzinną pomoc okulistyczną w nagłych stanach okulistycznych.

Więcej informacji na temat poszczególnych poradni można znaleźć w strukturze Kliniki.

Dysponujemy sześcioma salami operacyjnymi, w których wykonuje się rocznie 8230 zabiegów okulistycznych. Więcej informacji na temat leczenia operacyjnego można znaleźć tutaj.