Skierowania

Prosimy kierować pacjentów do odpowiednich poradni. Skierowanie prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim i ewentualnie po łacinie, co ułatwi nam zapisanie pacjenta do poradni w najwcześniejszym terminie.

Lekarze -> Informacje dla lekarzy-> Skierowania